Vrienden

De 'begunstigers' van Vocaal Almen

Naast de contributie van de leden vormen de activiteiten door het jaar heen belangrijke inkomsten voor Vocaal: plantjesmarkt, oliebollenverkoop, oranje- en kerstmarkt. Daarnaast heeft het koor vanaf het begin kunnen rekenen op trouwe ‘begunstigers’. Momenteel zijn er ongeveer 120 donateurs. Aanvankelijk had men voor een vast bedrag van 1 gulden per jaar gratis entrée bij de concerten. Tegenwoordig wordt uitgegaan van een vrijwillige bijdrage.

In het Jubileumjaar 2019-2020, een Eeuwfeest!, hopen we het draagvlak binnen de Almense gemeenschap nog wat te kunnen verbreden en doen daarvoor een beroep op een ieder, die de zang een warm hart toedraagt. Men kan eenvoudig “Vriend van Vocaal” worden door een vrije gift over te maken op rekeningnummer NL69 RABO 0301407592, o.v.v. “Vriend”.

Bij alle activiteiten gedurende het Jubileumjaar (vanaf 8 juni 2019) zal een lijst van Sponsors te zien zijn: Ondernemingen die ons (vanaf 100 euro) in dit bijzondere jaar willen ondersteunen. Het koor is u zeer erkentelijk, veel dank!

© 2019  Vocaal Almen    -    Gehost door Foxxl Solutions    -    Gebouwd door Jan de Groot